u21_2
u21_1

NatureMedic® Fucoidan 3-Plus (Dạng viên và Dạng nước) là công thức cải tiến mới với sự kết hợp 3 loại Fucoidan chất lượng cao và chiết xuất của sợi nấm Agaricus blazei.

Fucoidan được chiết xuất từ 3 loại tảo nâu: Mozuku (Cladosiphon okamuranus) từ Okinawa, Nhật Bản; Wakame - Mekabu (Undaria pinnatifida) từ Tasmania, Úc; và Bladderwrack (Fucus vesiculosus) từ Nova Scotia, Canada.

Mozuku, Mekabu, và Fucus Fucoidan được khai thác từ các vùng biển nguyên sơ, đặc biệt là Mekabu và Fucus Fucoidan được chứng nhận Organic (Hữu cơ) bởi FDA GRAS, EU Novel Foods, Kosher, và Halal.