Trung tâm dịch vụ khách hàng

Kinh nghiệm dịch vụ khách hàng NatureMedic® Fucoidan

Thông lệ của chúng tôi đi xa hơn việc cung cấp dịch vụ khách hàng và thay vào đó cung cấp những kinh nghiệm khách hàng một cách xuất sắc để có thể củng cố và phân biệt thương hiệu của chúng tôi với các thương hiệu khác. Tất cả các nhân viên của chúng tôi tại Trung tâm khách hàng NatureMedic® Fucoidan cung cấp tư vấn các loại với chi tiết dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi với các sản phẩm của Fucoidan. Chúng tôi luôn luôn làm tốt nhất của chúng tôi để cung cấp tư vấn tối đa, xem xét sức khỏe của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong việc suy nghĩ từ phía cạnh và quan điểm của khách hàng.

Chào mừng đến với Nature Medic

Cách đây khoảng 100 năm, Fucoidan được khám phá lần đầu tiên vào năm 1913. Kể từ lần nghiên cứu đầu tiên về hiệu quả vượt trội của Fucoidan được trình bày ở Nhật 1996, nhiều nhà khoa học, vật lý học và các ngành công nghiệp thực phẩm sức khỏe tập trung sự chú ý vào Fucoidan

Đọc thêm >

無料サンプルのお申し込み

Sản phẩm mẫu miễn phí

Để biết thêm thông tin về Fucoidan và sản phẩm.
Hãy gọi số miễn phí:
un16_1

Nature Medic LLC
2227 W 190th Street
Torrance CA 90504 U.S.A

Giờ làm việc(PST)
• Thứ 2 – Thứ 6 9:00 am đến 06:00 pm
Điện thoại miễn phí
• Tiếng Anh (888) 850-6588
• Tiếng Trung (888) 850-3288
• Tiếng Việt (888) 998-9788
• Tiếng Hàn (888) 761-1188
• Tiếng Nhật (888) 850-6588
• Tiếng Tây Ban Nha (888) 850-6588
Điện thoại trực tiếp ( Hoa Kỳ & các nước khác)
• Hoa Kỳ & Canada 1-424-329-0070
• Việt Nam 028.3939 0123
• Hàn Quốc 1544-3815
• Hồng Kông 852-2982 2898
• Trung Quốc 86-95040317754
• Singapore 65-9886-4594

E mail

info@naturemdc.com

Fax

1-424-329-0066

SNS Communication

• English
U.S.A, Canada
+1-310-508-1227
• 中国語
美国 ,台湾, 香港, 中国
naturemedic naturemedic
+852-5729-0686
• 한국어
미국 ,한국
naturemdc2014  네이쳐메딕후코이단
• Tiếng việt
U.S.A, Vietnam
+1-424-383-2815

+1-424-383-2815

+1-424-383-2815 / +1-310-294-0437