Khoa học về AHCC ®

Thành phần Sáng tạo - Chất lượng cao,
được hỗ trợ bởi Khoa học lâm sàng.

un06_1

AHCC® là thực phẩm bổ sung hàng đầu của Nhật Bản. Thực phẩm bổ sung miễn dịch đặc trưng được nghiên cứu nhiều nhất trên thế giới được hỗ trợ bởi hơn 20 nghiên cứu lâm sàng ở người, hơn 100 bài báo đăng trên các tạp chí do PubMed lập chỉ mục hơn 100 nghiên cứu tiền lâm sàng và trong ống nghiệm. Đó là một chiết xuất từ nấm hiệu quả, hấp thu tốt và độc quyền có trọng lượng phân tử rất thấp chỉ 5.000 dalton và giàu anpha-glucans, tăng hấp thu và hiệu quả.

無料サンプルのお申し込み

Sản phẩm mẫu
miễn phí

Để biết thêm thông tin về Fucoidan và sản phẩm.
Hãy gọi số miễn phí: